Cofnij

Leśna ścieżka dydaktyczna Orzechowska Wydma

.

Gmina: Ustka
Długość ścieżki: około 2,8 km
Czas wędrówki: 1,5 godziny
Ciekawostki turystyczne: Na trasie znajdują się elementy sprawnościowe dla rowerzystów.
Ciekawostki przyrodnicze: łęg jesionowo- olszowy, ekoton (czyli ekosystem, który stanowi strefę przejściową między co najmniej dwoma ekosystemami ), nadmorski bór bożynowy.
Opiekun ścieżki: Nadleśnictwo Ustka

Trasa została tak wytyczona, aby zwiedzającym pokazać fragment specyficznego krajobrazu południowego wybrzeża Bałtyku. Trasa wiedzie poprzez paraboliczną, częściowo utrwaloną wydmę oraz przez tereny położone w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Szczyt wydmy wyniesiony jest 23 metry ponad poziom przyległej od wschodu i południa równiny przymorskiej. Przemierzając trasę ścieżki można zapoznać się z wieloma siedliskami i różnorodną roślinnością, które wykształciły się na stosunkowo niewielkim obszarze samej wydmy oraz jej otoczenia.Wycieczkę można rozpocząć z dwóch miejscowości: z Orzechowa Morskiego lub z Zapadłego. Dla rowerzystów przygotowana jest trasa zaczynająca się w miejscowości Zapadłe. Zaczynając wędrówkę w miejscowości Zapadłe należy zwrócić na osobliwość przyrodniczą jaką jest kanał odprowadzający wodę z rzeki Orzechówki na pobliskie łąki. Nieopodal znajduje się zabagniony las łęgowy (u podnóży wałów wydmowych). Zaobserwować możemy tu wiele roślin m.in. Kaczeńce, zawilce, kruszyna. Poza łęgami występują tu lasy bukowe. Wychodząc z lasu natrafiamy na ekoton czyli strefę między lasem a polem. Pozwala ona zachować mikroklimat panujący w lesie m.in poprzez występowanie na jego skraju krzewów czy traw pastwiskowych. Ekoton jest także siedliskiem wielu gatunków zwierząt. Poruszając się dalej trasą ścieżki natrafia się na nieuruchomioną część wydmy czołowej, na której stoku rośnie kwaśna buczyna. W tym miejscu kończy się ścieżka rowerowa gdyż znajduje się tu wejście na Orzechowską Wydmę. Została ona stworzona poprzez naniesienie pisku z morza, który stworzył bardzo suche i wymagające siedlisko. Rosną tu tylko specyficzne rośliny tj. Piaskownice (trawy), wydmuchrzyca piaskowa czy szczotlicha siwa. Nieopodal znajduje się tablica opisująca procesy kształtowania wydmy. Na trasie ścieżki znajdują się także liczne sosny o rachitycznych formach (z powykręcanymi pniami od silnych wiatrów wiejących od morza). Wędrując dalej trasą ścieżki natrafia się na platformę widokową. Z niej rozciąga się piękny widok na Orzechowską Wydmę, która osiąga wysokość 20 m.n.p.m. Wydma zbudowana jest z licznych pagórków z których wyrasta nadmorski bór bożynowy. Bór ten składa się z sosen o cienkich i nisko rozgałęzionych pniach. Występuje on tylko w pasie nadmorskim południowego Bałtyku. W zagłębieniach śródlądowych gdzie jest gromadzona woda, bór jest zdecydowanie bardziej okazały i porasta go znacznie więcej roślin bagiennych tj. Wrzosiec bagienny czy borówka bagienna. Trasa kończy się przy tablicy nr. 12.

 

Opracowano na podstawie " Najciekawsze ścieżki przyrodniczo-edukacyjne w dorzeczu Słupi i Łupawy" wydany przez: Związek Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy.

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska
ul. Marynarki Polskiej 71, 76-270 Ustka

tel/fax: (59) 814 71 70

e-mail: biuro@lot.ustka.pl

Numer Konta:
78 9315 0004 0000 0068 2000 0010

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ustka” i Ziemia Słupska
Strona współfinansowana z środków Gminy Miasto Ustka