Cofnij

Lasy Pobrzeża Słowińskiego

Pobrzeże Słowińskie należy do najbardziej zalesionych w kraju. Zalesienie w tym miejscu wynosi około 30%.

 Występują tu: lasy bukowe, , nadmorski bór bażynowy (sosnowy bór rosnący na glebach bielicowych wytworzonych z piasków luźnych na nadmorskich wydmach szarych.), lasy bukowo-dębowe, bory mieszane, lasy olszowe. Fauna nadmorskich lasów nie różni się zbytnio od leśnej fauny w pozostałej części kraju. Jednakże z powodu specyficznego klimatu atlantyckiego tereny te przyciągają gatunki zwierząt typowe dla klimatu atlantyckiego, występujące w Europie wschodniej. Występują tu następujące gatunki zwierząt:
-ssaki: sarna, dzik, wiewiórka, lis, jeleń, borsuk, zając, jeż, łoś, kuna, wydra, gronostaj, łasica, dziki królik, tchórz czy jenot.
-ptaki:gnieździ się tu około 200 gatunków ptaków a regularnie odwiedza ten obszar około 150. Spotkać tu można: bociana białego, żurawia, czaplę, łabędzia, dzikie gęsi, kormorany, sikorkę czubatkę, gołębia turkawkę, puchacza, szpaka, pełzacza, muchołówkę, kosa, drozda śpiewaka, słonkę czy bociana czarnego.
-owady: motyle, skalniki, przeplatki, rusałki, paź królowej, liszkarz tęcznik.
-gady: padalce, jaszczurki, żmije.

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska
ul. Marynarki Polskiej 71, 76-270 Ustka

tel/fax: (59) 814 71 70

e-mail: biuro@lot.ustka.pl

Numer Konta:
78 9315 0004 0000 0068 2000 0010

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ustka” i Ziemia Słupska
Strona współfinansowana z środków Gminy Miasto Ustka