Cofnij

Miejsca pamięci o żołnierzach na terenie gminy Ustka

Dawne miejsca pamięci o żołnierzach na terenie gminy Ustka:

Charnowo- pomnik poległych w I wojnie światowej- ustawiony został na terenie przykościelnego cmentarza, przy głównej ulicy miejscowości. Wykonany był w kształcie pionowej płyty flankowanej dwiema kolumnami. Po wojnie na podstawie zniszczonego pomnika ustawiono figurę Najswietszej Marii Panny. Niedawno dokonano przebudowy na kapliczkę.

Duninowo- pomnik poległych w I wojnie światowej- wykonany został z jednej bryły szarego granitu, ustawiony został na podstawie z polnych kamieni i zwieńczony kamiennym krzyżem. Na krzyżu znajduje się napis: Für uns (Dla nas). Napis na przedniej płaszczyźnie: UNSEREM IM WELTKRIEGE /1914-1918/ DAHIN GERAFFTEN/ BrüDERN/ FüR UNS SEI GETREU BIS IN DEN TOD. (Naszym braciom, którzy tutaj dorosli i polegli w Wojnie Światowej 1914- 1918, [bedąc] dla nas wiernymi aż do śmierci.). Na pomniku nie zamieszczono listy poległych więc prawdopodobnie znajdowała się ona w kościele.

Duninowo- zachowowana na wiejskim cmentarzu , wykonana z jednej bryły granitu ostro zwieńczona stela przypomina o śmierci Martina i Maksa Schubringa.

Możdżanowo- pomnik znajduje się obok kościoła w Możdzanowie. Ustawiony jest na kwadratowej podstawie. Pomnik wykonany jest w kształcie zwężającej sie ku górze prostopadłościennej kolumny zwieńczonej głowicą i ozdobionej na trzech płaszczyznach wizerunkiem Krzyża Żelaznych na tle liści dębu. Na czwartej płaszczyźniej jest data 1914-1918. Na pomniku (na ścianie zachodniej) widnieje napis, który po przetłumaczeniu brzmi: Braciom z gminy Możdżanowo poleglym w Wojnie Światowej. Napis na ścianie wschodniej brzmi (po przetłumaczeniu): Bóg jest naszą nadzieją i pomocą w utrapieniach, które nas nękały. Na pozostałych scianach wypisane są nazwiska poległych.

Objazda- pomnik poległych w I wojnie światowej znajduje się nieopodal kościoła w Objeździe. Wykonany został w kształcie ołtarza. Na pomniku widoczne są zdobienia przedstawiające: Walkę świętego Jerzego ze smokiem, gryfa pomorskiego i orła pruskiego.

Wodnica- pomnik poległych w I wojnie światowej pierwotnie znajdował się na cmentarzu. Przewrócony i zapomniany całkiem niedawno został odnowiony. Z inicjatywy mieszkańców po uzupełnieniu polsko-niemieckiego napisu miał być ustawiony na poprzednim miejscu. Niestety ze wzgledy na spór między mieszkańcami na razie do tego nie doszło.

Zaleskie- pomnik poświęcony poległym w I wojnie światowej znajdowął się nieopodal kościoła. Niestety po 1945 roku pomnik został zburzony a jego fragmenty zostały zrzucone na podmokłe tereny obok kościoła i do chwili obecnej tam się znajdują.

Zaleskie- drewniana tablica poświecona pamięci mieszkańców wsi poległych w wojnie wyzwoleńczej z wojskami napoleońskimi w latach 1813-1815. Tablica ma zostać poddana konserwacji tak aby móc odczytać napisy znajdujące się na niej.

Zimowiska-tablicapoświęcona pamięci żołnierzy poległych w wojnach z Austrią i Francją, walczących o zjednoczenie Niemiec.

Zimowiska- drewniane epitafium poświęcone poległym w I wojnie światowej. Epitafium jest w formie tryptyku. Na każdej z trzech czarnych tablic złotym pismem wymieniono rangi, nazwiska i daty śmierci żołnierzy pochodzących z trzech wsi wchodzących w skład parafii.

Opracowano na podstawie: "Dawne miejsca pamięci o żołnierzach na terenie powiatu słupskiego" Warcisław Machura, Słupsk 2011

fot. pomnik w Możdżanowie (autor:W.Wolski)

Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska
ul. Marynarki Polskiej 71, 76-270 Ustka

tel/fax: (59) 814 71 70

e-mail: biuro@lot.ustka.pl

Numer Konta:
78 9315 0004 0000 0068 2000 0010

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ustka” i Ziemia Słupska
Strona współfinansowana z środków Gminy Miasto Ustka