Cofnij

Kościół p.w. "Matki Bożej Częstochowskiej" w Duninowie

Najważniejsze informacje: Pochodzi prawdopodobnie z XV wieku. W latach 1875- 1877 rozbudowano go od południa o aneks, od północy dobudowano zakrystię.
Najważniejsze informacje: Pochodzi prawdopodobnie z XV wieku. W latach 1875- 1877 rozbudowano go od południa o aneks, od północy dobudowano zakrystię. Zachowały się: barokowa ambona z XVIII wieku , gotycki dzwon spiżowy oraz organy, które wykonano w 1877 roku w znanej firmie Volknera z Duninowa. W kruchcie znajduje się płyta nagrobna Jerzego Crummeliusa z 1615 roku.

Najcenniejszym zabytkiem klasy zerowej Duninowa jest kościół, który kiedyś pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, św. Jana Ewangelisty i św. Małgorzaty, poświęcono 25 czerwca 1374 roku. Zbudowany na fundamentach z polnych kamieni w stylu gotyckim, jednonawowy z zasklepionym prezbiterium, później wielokrotnie przebudowywany. Wieża zachodnia zakończona jest barokowym hełmem. W roku 1721 na wieży został zamontowany zegar, który wykonał Peter Schwolow z Pęplina, a w 1750 zainstalowano ciekawą latarenkę. Z powodu niebezpiecznego pęknięcia wieżę przebudowano w 1753 roku.
W latach 1875-1877 kościół rozbudowano podwyższając znacznie jego ściany, wymieniono strop i dach, wstawiono gotycki dzwon spiżowy. W latach dwudziestych XX wieku wykończono główny i boczny ołtarz. W roku 1936 hełm wieży pokryto blachą miedzianą. Na początku marca 1945 r., w czasie walk pocisk radzieckiego czołgu uszkodził wieżę. We wnętrzu kościoła widać witraże ufundowane przez rody de Croy i Below. Wyposażenie świątyni stanowi barokowa ambona z końca XVII w. wspierająca się na głowie anioła oraz trzynastogłosowe organy wyprodukowane przez miejscowy zakład w lipcu 1878 roku. Wcześniej kościół posiadał małe organy podarowane jesienią 1731 roku przez wdowę po Jakobie van Below, które były prawdopodobnie dziełem organomistrza Bartscha z Darłowa. Jak podaje w "kronice" Schreiber w 1917 r. z organów wymontowano metalowe piszczałki, które w sumie ważyły 34 kilogramy. Jesienią 1937 r. firma z Frankfurtu nad Odrą zamontowała w nich "motor wiatrowy". Ponownie organy wyremontowano w roku 1947 dostawiając około 150 piszczałek. Renowacji dokonał fachowiec z nieistniejącej już wówczas pracowni Volknera. Podczas ostatniej konserwacji tego instrumentu w 1982 r. za ostatnim rzędem piszczałek znaleziono cenne trzy księgi: rachunki duninowskiej szkoły i dwa tomy kroniki szkolnej, które w kościele ukrył ostatni niemiecki pastor Hans Schreiber, opuszczając Duninowo 17 stycznia 1946 roku. W przedsionku świątyni znajduje się, wspomniana wcześniej, płyta nagrobkowa ostatniego z rodu Krummelów, a nad nią drewniane kartusze z dwoma herbami i skrzyżowane kopie rycerskie.  Przy północnej ścianie kościoła znajduje się grobowiec Frankensteinów, a po stronie południowej obelisk upamiętniający poległych w I wojnie światowej oraz grób księdza Józefa Czerkiesa, pierwszego powojennego proboszcza tej parafii. Wokół kościoła znajduje się stary drzewostan z licznymi pomnikami przyrody (lipy, kasztanowce, klony, jesiony i dąb, który posadzono 22 marca 1872 roku, w obecności uczniów z Duninowa, Pęplina, Lędowa i Modła w urodziny cesarza - był to dąb pokoju). Po zakończeniu II wojny światowej 15 sierpnia 1945 r. kościół w Duninowie zostaje przejęty przez katolików i stanowił filię parafii w Ustce. Obecną parafię pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej erygowano 8 grudnia 1958 roku, do której również należy kościół w Możdżanowie p.w. św. Bartłomieja oraz kościół w Zaleskich p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika.

1374 r. - kościół parafialny pw. NMP, św. Jana Ewangelisty i św. Małgorzaty.
1721 r. - Wieża kościoła zostaje wyposażona w zegar firmy Peter Schwolow z Pelplina
1748 r. - 1753- Przebudowa wieży w wyniku pęknięć muru
1750 r. - Zainstalowanie latarni na wieży
1877 r. - 1878 Rozbudowa kościoła: podwyższenie ścian bocznych, wymiana stropu i dachu, doposażenie kościoła.

Wyposażenie kościoła parafialnego:
1615 r. - Płyta nagrobna (epitafium) von Krummel i von Below z Piaskowca, umieszczona na ścianie północnej w kruchcie kościoła (pierwotnie znajdowała się w podłodze prezbiterium; zwana "Krummelstein" lub "Krummelgrabstein") na której umieszczono 10 herbów rodowych.
XVIIw.- II.poł. - Fragmenty barokowe byłego ołtarza lub epitafium w postaci uszaku( płaskorzeźby z dwoma herbami rodowymi von Below i von Puttkamer znajdujące się na północnej ścianie kościoła.
1753 r. - Barokowa ambona drewniana wsparta na podporze figuralnej w postaci anioła.
1877 r. - 1878 - Dokonano wyposażenia: ołtarze, żyrandole, witraże, chrzcielnice.
1878 r. - Zainstalowano nowe organy i zbudowano specjalny pięciodzielny prospekt organowy (organy zostały wykonane przez zakład Ch.F.Voelkner z Duninowa, który podejmował ich rozbudowę i konserwacje)
1884 r. - Wyposażono wieżę kościelną w dzwon.
1889 r. - Wstawiono do prezbiterium cztery nowe witraże ufundowane przez miejscową gminę, majora von Below z Zaleskie i miejscowego patrona kościoła Rudolfa von Croy z Dolmen. Witraże zakończone ostrołukami przedstawiają w medalionach sceny życia Chrystusa Pana: Narodzenie, Ukrzyżowanie ( w dolnej części herb von Below), Zmartwychwstanie ( w dolnej części herb księcia Rudolfa Von Croy), Chrystus błogosławi dzieci.

Na uwagę zasługuje jeszcze:
- grobowiec Frankensteinów położony przy północnej ścianie kościoła,
- obelisk upamiętniający poległych w I wojnie światowej po stronie południowej kościoła
- kaplica cmentarna usytuowana na miejscowym cmentarzu (1876 r.))
- grób ks. kanonika Józefa Czerkiesa (pierwszego powojennego proboszcza tej parafii, zmarłego w 1982 r.)Źródło: www.duninowo.koszalin.opoka.org.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska
ul. Marynarki Polskiej 71, 76-270 Ustka

tel/fax: (59) 814 71 70

e-mail: biuro@lot.ustka.pl

Numer Konta:
78 9315 0004 0000 0068 2000 0010

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ustka” i Ziemia Słupska
Strona współfinansowana z środków Gminy Miasto Ustka