Cofnij

Podpisanie Porozumienia o rozwoju sieci szlaków rowerowych

W dniu 25 stycznia roku w Smołdzinie miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy partnerskiej w zakresie rozwoju sieci szlaków rowerowych.

Porozumienie zostało podpisane pomiędzy gminami: Choczewo, Damnica, Główczyce, Krokowa, Smołdzino, Ustka, Wicko oraz Miastem Łeba. Współpraca dotyczyć będzie następujących dziedzin:

  1. wymiana informacji z zakresu istniejącej infrastruktury szlaków rowerowych,

  2. wzajemna wymiana informacji o atrakcjach turystycznych oraz imprezach i wydarzeniach
    w obrębie poszczególnych gmin, wyszczególniając w tym turystykę rowerową,

  3. wspólne wnioskowanie o środki zewnętrzne na realizację zadań z zakresu rozwoju szlaków rowerowych,

  4. realizacja wspólnych projektów związanych z turystyką rowerową,

  5. organizacja wspólnych akcji promocyjnych w obrębie poszczególnych gmin, wyszczególniając w tym turystykę rowerową,

  6. wzajemne wsparcie merytoryczne w zakresach tematyki turystyki rowerowej, turystycznej infrastruktury rowerowej oraz możliwości i sposobów aplikowania o środki zewnętrzne.

Głównym tematem dyskusji podczas spotkania była kwestia przebiegu i oznaczenia trasy rowerowej R-10 (EuroVelo 10). Dodatkowo zwrócono uwagę na problematykę przebiegu szlaków rowerowych przez obszary chronione przyrodniczo. Uczestnikom spotkania zaprezentowano film promocyjny Gminy Smołdzino – EkoGmina, ukazujący walory turystyczno-przyrodnicze. Pani Zastępca Wójta Gminy – Małgorzata Żebrowska - przedstawiła perspektywę rozwoju turystyki rowerowej w powiązaniu z działaniami Polskiej Unii Mobilności Aktywnej. Kolejnym działaniem związanym z podpisaniem porozumienia będzie spotkanie Partnerów z Panią Martą Chełkowską, Dyrektorem Departamentu Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, na którym przedstawione zostaną plany rozwoju szlaków rowerowych na obszarze poszczególnych partnerów.

Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska
ul. Marynarki Polskiej 71, 76-270 Ustka

tel/fax: (59) 814 71 70

e-mail: biuro@lot.ustka.pl

Numer Konta:
78 9315 0004 0000 0068 2000 0010

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ustka” i Ziemia Słupska
Strona współfinansowana z środków Gminy Miasto Ustka