przyroda

Lasy Pobrzeża Słowińskiego

Lasy Pobrzeża Słowińskiego

Pobrzeże Słowińskie należy do najbardziej zalesionych w kraju. Zalesienie w tym miejscu wynosi około 30%.

Więcej

Typy Wybrzeży w Gminie Ustka i Gminie Smołdzino

Typy Wybrzeży w Gminie Ustka i Gminie Smołdzino

Krajobraz występujący na tym odcinku wybrzeża jest zasługą ostatniego zlodowacenia. To dzięki niemu możemy podziwiać piękne wgórza morenowe i klify.

Więcej

Fauna Ziemi Słupskiej

fauna

Świat zwierząt Ziemi Słupskiej kształtował się w procesie migracji i osiedlania się gatunków w okresie polodowcowym.

Więcej

Flora Ziemi Słupskiej

Flora Ziemi Słupskiej

Ze względu na bliskość Bałtyku Ziemia Słupska wyodrębnia się unikalnymi formami roślinności związanymi wyłącznie z wybrzeżem morskim.

Więcej

Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska
ul. Marynarki Polskiej 71, 76-270 Ustka

tel/fax: (59) 814 71 70

e-mail: biuro@lot.ustka.pl

Numer Konta:
78 9315 0004 0000 0068 2000 0010

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ustka” i Ziemia Słupska
Strona współfinansowana z środków Gminy Miasto Ustka