KĄCIK EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ W ORZECHOWIE

KĄCIK EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ W ORZECHOWIE

W Orzechowie Morskim funkcjonuje „Kącik” edukacji przyrodniczo-leśnej, gdzie przy pomocy barwnych tablic zapoznać można się ze znaczeniem lasu w przyrodzie i w życiu człowieka, funkcjonowaniem ekosystemów leśnych, prowadzeniem wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz innymi zagadnieniami dotyczącymi lasu. Także do celów turystyczno-edukacyjnych udostępniona jest zwiedzającym wieża widokowo-przeciwpożarowa w Orzechowie Morskim.