Cofnij

Ornitologiczna ścieżka przyrodnicza Gardeńskie Lęgi

.

Warta zobaczenia jest ornitologiczna ścieżka przyrodnicza "Gardeńskie Lęgi" wśród łąk przy północno-wschodnim krańcu jez. Gardno. Na trasie ściezki znajdują się tereny lęgowe ptaków wodnych i błotnych. Faunistycznej ochronie rezerwatu Gardeńskie Lęgi podlegają miejsca lęgowe i żerowiska batalionów, biegusów, brodźców, kaczek, mew i rybitw. Najbliższe miejscowości to Gardna Wielka i Smołdzino.

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska
ul. Marynarki Polskiej 71, 76-270 Ustka

tel/fax: (59) 814 71 70

e-mail: biuro@lot.ustka.pl

Numer Konta:
78 9315 0004 0000 0068 2000 0010

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ustka” i Ziemia Słupska
Strona współfinansowana z środków Gminy Miasto Ustka