Cofnij

Typy Wybrzeży w Gminie Ustka i Gminie Smołdzino

Krajobraz występujący na tym odcinku wybrzeża jest zasługą ostatniego zlodowacenia. To dzięki niemu możemy podziwiać piękne wgórza morenowe i klify.

Przez kolejne lata krajobraz ten był także kształtowany przez wiatr i morze, które to naprzemiennie budowały i niszczyły wybrzeże.Najczęściej spotykane jest tu wybrzeże wydmowe. Jest to rodzaj wybrzeża morskiego powstałego wskutek nanoszenia przez wiatr i fale materiału wydmowego. W Polsce ten typ zajmuje prawie 2/3 długości wybrzeża. Wydmy występujące w tym pasie najczęściej nazywane są białymi. Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego można zobaczyć unikalne ruchome wydmy. Wydma ruchoma charakteryzuje się tym, że mniejsze ziarna, występujące w niewielkich ilościach w piasku nadmorskim, są zwiewane ze szczytu. Ciągłe przesypywanie ziaren piasku nie zatrzymywanych przez roślinność powoduje stopniowe przemieszczanie szczytów wydm zgodnie z kierunkiem dominujących wiatrów. Ruch wydm ustaje w momencie pojawienia się na nich roślin, które je utwierdzają. Kolejny rodzaj wybrzeża to wybrzeże klifowe. Strome i wysokie klify to pozostałość po wzgórzach morenowych graniczących bezpośrednio z morzem. Urwiste brzegi podmywane są podczas sztormów i osuwają się. W tej części wybrzeża klify zaobserwować możemy w Poddąbiu i Orzechowie.

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska
ul. Marynarki Polskiej 71, 76-270 Ustka

tel/fax: (59) 814 71 70

e-mail: biuro@lot.ustka.pl

Numer Konta:
78 9315 0004 0000 0068 2000 0010

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ustka” i Ziemia Słupska
Strona współfinansowana z środków Gminy Miasto Ustka