Cofnij

10 lat Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ustka i Ziemia Słupska"

10 lat LOT

18 grudnia 2014roku (czwartek) odbyło się Walne Zgromadzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ustka i Ziemia Słupska” połączone wraz z obchodami dziesięciolecia organizacji. Impreza zaplanowana w nowym Hotelu Grand Lubicz- Uzdrowisko Ustka przyciągnęła wielu członków LOT-u. Frekwencja od lat nie była taka wysoka. Samych uprawnionych do głosowania osób, według listy obecności, było około 70-ciu. Na sali pojawiło się również wiele osób towarzyszących.
Nie zabrakło także zaproszonych gości: Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Jana Olecha oraz Burmistrza Ustki Pana Jacka Graczyka, Pani Wójt Gminy Ustka - Anny Sobczuk-Jodłowskiej oraz Przewodniczącego Rady Miasta Ustka- Pana Grzegorza Koskiego.
Zebranie poprowadził Jacek Cegła, który trzymając się ram czasowych płynnie przebrnął przez planowany porządek obrad oraz wolne wnioski i dyskusje.
Prezes Jacek Traczyk przekazał zebranym informacje o pracach LOT „Ustka i Ziemia Słupska” w 2014 roku oraz przedstawił plan pracy oraz plan finansowy na rok 2015. Dyrektor biura LOT Włodzimierz Wolski przygotował prezentację multimedialną podsumowującą 10 lat działalności LOT-u. Podczas dyskusji pojawiło się kilka ważnych wniosków.
Główne tematy to: współpraca Ustki ze Słupskiem i innymi samorządami, lepsze oznakowanie dojazdu do Ustki od strony Gdańska, Szczecina i Poznania oraz utrzymanie statutu uzdrowiska przez miasto. Na zakończenie spotkania Przewodniczący Zarządu Pan Jacek Traczyk wręczył dyplomy wszystkim członkom Zarządu, którzy społecznie działali w organizacji w latach 2004-2014. Zarząd LOT-u postanowił także aby co roku wręczane były medale dla osób, które działają na rzecz rozwoju turystyki w mieście i regionie. W roku 2014 Zarząd LOT postanowił uhonorować medalami rodzinę Państwa Szeliskich de Lubicz oraz Pana Tomasza Laskowskiego. Dodatkowo wyróżniono Pana Jana Olecha za szczególny wkład w powstanie budynku Centrum Informacji Turystycznej.
Po zakończeniu obrad na wszystkich czekała słodka niespodzianka ufundowana przez Pana Adama Jakubiaka – ogromny tort wykonany przez Piekarnię „Brzóska”.
Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Hotelu Grand Lubicz. Każdy z zaproszonych gości mógł podziwiać obiekt, z którego wszyscy jesteśmy bardzo dumni. Grand Lubicz w kategoryzacji obiektu uzyskał 5 Gwiazdek - pomiędzy Kołobrzegiem a Gdańskiem to jedyny Hotel o tak wysokim poziomie świadczonych usług. Pan Łukasz Szeliski zaproponował mieszkańcom i lokalnym usługodawcom wzajemną współpracę promocyjną i jak na prawdziwego Gospodarza przystało - zaprezentował swój Hotel i jego atrakcje: Basen VIP, Restaurację, Przedszkole, Apartament oraz Kawiarnię z obrotową podłogą, z której podziwialiśmy panoramę Miasta Ustka.

Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska
ul. Marynarki Polskiej 71, 76-270 Ustka

tel/fax: (59) 814 71 70

e-mail: biuro@lot.ustka.pl

Numer Konta:
78 9315 0004 0000 0068 2000 0010

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ustka” i Ziemia Słupska
Strona współfinansowana z środków Gminy Miasto Ustka