Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy

SPN

Słowiński Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce i jednym z 2 parków nadmorskich.

Więcej

Wzgórze Rowokół

Rowokół

115 m. Wzgórze znajduje się w strefie ochronnej Słowińskiego Parku Narodowego, bardzo dobrze widoczny z morza żeglarski punkt nawigacyjny, odnotowany na najstarszych mapach morskich tej części Bałtyku. Ok. 0,5 km od wierzchołka Rowokołu leży Smołdzino.

Więcej

Wydma Czołpińska

Wydma Czołpińska

Wydma Czołpińska to wyróżniająca się krajobrazowo, rozległa forma terenu, bardzo interesująca m.in. ze względu na urozmaiconą rzeźbę swojej powierzchni.

Więcej

Góra Łącka

Łączka

Wzniesienie wydmowe o wysokości od 35 do 42 m n.p.m. na Wybrzeżu Słowińskim (jej wysokość jest zmienna, zależna od pory roku i kierunku wiatrów).

Więcej

Flora Słowińskiego Parku Narodowego

Flora SPN

Flora Słowińskiego Parku narodowego jest bardzo bogata i obejmuje: 920 gatunków roślin naczyniowych (z których 50 podlega ochronie gatunkowej), 165 gatunków mszaków, 500 gatunków glonów, 430 gatunków grzybów.

Więcej

Fauna Słowińskiego Parku Narodowego

Fauna SPN

Najliczniej reprezentowaną grupę zwierząt w Słowińskim Parku Narodowym będącą pod ochroną stanowią stawonogi (wśród nich najwięcej jest owadów). Zaobserwowano tu ponad 30 gatunków (dominują wśród nich chrząszcze).

Więcej

Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska
ul. Marynarki Polskiej 71, 76-270 Ustka

tel/fax: (59) 814 71 70

e-mail: biuro@lot.ustka.pl

Numer Konta:
78 9315 0004 0000 0068 2000 0010

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ustka” i Ziemia Słupska
Strona współfinansowana z środków Gminy Miasto Ustka